تلفن تماس : 3231 4526 086 و 0058 855 0912

طراحی سایت

تگ bdo و تگ del

تگ <bdo>

تگ <bdo> مشخص کننده جهت نمايش متن درون خود است . خاصيت dir مشخص کننده جهت نوشته است ، که دو حالت کلی دارد :
1) rtl : راست به چپ
2) ltr : چپ به راست
نکته : برای زبان هايي مثل فارسی يا عربی از جهت راست به چپ و برای زبان های مثل انگليسی از جهت چپ به راست استفاده می شود .
نکته : از اين تگ ديگر استفاده نمی شود و به جای آن از خاصيت direction در style ها استفاده می شود .

 

مثال bdo
< bdo dir="rtl" >
   . برای زبان فارسی جهت نوشته بايد از راست به چپ باشد
< /bdo >

< bdo dir="ltr" >
   But for english it must be left to right !
< /bdo >
کد
برای زبان فارسی جهت نوشته بايد از راست به چپ باشد .
But for english it must be left to right !
خروجی

 

 تگ <del>

 تگ <del> باعث کشيده شدن يک خط بر روی نوشته های درون خود می شود .

 

Example
کد خروجی
<This is not correct < del > 2+2=5 < /del This is not correct 2+2=5

 

منبع : http://developer1.ir/HTML/Index.aspx

چاپ ایمیل

کارشناسان ما در تلگرام به شما مشاوره رایگان میدهند. 

شماره تلگرام : 09383139121

https://telegram.me/w3bdesign

شرکت طراحی سایت وب دیزاین  شرکت طراحی سایت وب دیزاین

ارتباط با ما

08645263231 و 09128550058