تلفن تماس : 3231 4526 086 و 0058 855 0912

طراحی سایت

تگ meta در HTML

تگ < meta >

تگ meta در طراحی سایت اطلاعات کلی درباره مطالب درون صفحه وب ، توضيحات ضروری و واژه های کليدی مرتبط با موضوع صفحه جهت استفاده موتورهای جستجو را شامل می شود .
چيدمان مناسب و استفاده از کليد واژه های مرتبط به موضوع صفحه ، باعث بهتر نمايش داده شدن صفحه و سايت در قسمت جستجوی موتورهای جستجو می شود .

تعيين کليدواژه ها برای موتورهای جستجو :

موتورهای جستجو ، هنگام جستجو برای يافتن مطالب در مورد يک موضوع خاص ، آن مطلب را با کليدواژه های تعريف شده در سايت مقايسه کرده و در صورت يکسان بودن ، صفحه وب سايت شما را در ليست نتايج جستجو نمايش می دهند .

< meta name ="keywords" content="Html,CSS,XML,Java Script,VB Script" />

 

تعيين يک توضيح درباره مطالب صفحه :

< meta name ="discription" content="Free web teaching on Html,CSS,XML,Java Script and VB script" />

 

تعيين آخرين زمان بازبينی و به روز کردن صفحه :

< meta name ="rivised" content="6/11/07" />

 

تعيين زمان refresh شدن صفحه برای هر 5 ثانيه يکبار :

< meta http - equiv ="refresh" content="5" />

 

خواص مهم

نام خاصيت

نوع خاصيت

شرح

content

متن Text

اطلاعات مربوط به خاصيت تعيين شده در قسمت name يا http-equiv را نگهداری می کند .

http - equiv

content-type

اطلاعات درون content خود را به سرور اتقال می دهد .

name

auther
description
keywords
generator
revised
others

اطلاعات درون content خود را به نام تعيين شده ارتباط می دهد که می تواند يکی از حالت های زير را داشته باشد :
- auther : نام نويسنده یا گروه نويسندگان و طراحان صفحه وب را مشخص می کند .
- description : توضيح مختصری راجع به محتويات درون صفحه ارائه می دهد .
- keywords : کليدواژه های مورد استفاده موتورهای جستجو را تعيين می کند .
- generator : مشخصاتی راجع به نرم افزاری که صفحه با آن طراحی و توليد شده است را ارائه می دهد .
- revised : برای اعمال آخرين تاريخ به روز رسانی سايت استفاده می شود .
- others : برای ذرج ساير اطلاعات مورد نظر استفاده می شود .

scheme

متن Text

قالبی را برای تفسير و اجرای اطلاعات درون خاصيت content مشخص میکند .

 

منبع : http://developer1.ir

چاپ ایمیل

کارشناسان ما در تلگرام به شما مشاوره رایگان میدهند. 

شماره تلگرام : 09383139121

https://telegram.me/w3bdesign

شرکت طراحی سایت وب دیزاین  شرکت طراحی سایت وب دیزاین

ارتباط با ما

08645263231 و 09128550058